निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति सम्वन्धमा ।

2020-9-24

View More

भाद्र महिनाको साप्‍ताहिक प्रगति

2020-9-17

View More

ट्रेड यूनियन दर्ता नविकरण सम्वन्धी सूचना

2020-09-14

View More

नेपाल राष्‍ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको नविकरण सम्वन्धी सूचना ।

2020-09-17

View More

New Site Lunch

2020-07-13

View More


Sanat K.C.
Sanat K.C.
Director General
dg@dol.gov.np
Phone : 01-4107124
Prem Kumar Singh
Prem Kumar Singh
Deputy Director General
ddg@dol.gov.np
Phone : 01-4107207
Maninath Gope
Maninath Gope
Director/Spokeperson
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117
Dipak K.C.
Dipak K.C.
Director/Information Officer
info@dol.gov.np
Phone : 01-4107117