√ English | नेपाली
HIGHLIGHT

Lal Mani Ojha

Director General
Video Clip
Home » News/Notice & Events » श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र

News/Notice & Events


श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र

Posted Date: 2019-01-21


श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र डाउनलोड गर्नका लागी यहाँ क्लीक गर्नुहिस ।


[ Back To News & Events ]