√ English | नेपाली
HIGHLIGHT

Ram Prasad Bhattarai

Director General
Video Clip
Home » News/Notice & Events » निजामति सेवा दिवस-२०७४ को नारा " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धताः पारदर्शिता र चुस्तता"

News/Notice & Events


निजामति सेवा दिवस-२०७४ को नारा " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धताः पारदर्शिता र चुस्तता"

Posted Date: 2017-09-01


निजामति सेवा दिवस-२०७४ को नारा" निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धताः पारदर्शिता र चुस्तता"


[ Back To News & Events ]