√ English | नेपाली
HIGHLIGHT

Lal Mani Ojha

Director General
Video Clip
Home » News/Notice & Events

News/Notice & Events

Notice about Application Cancellation of Labour Supply Companies. Please Click Here to Download.

Posted Date: 2019-06-03

Notice about Application Cancellation of Labour Supply Companies. Please Click Here to Download.  

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted Date: 2019-05-22

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना...

[ more ]

Notice for Invitation to Bid.

Posted Date: 2019-05-20

Notice for Invitation to Bid. Please Click Here to Download >.

[ more ]

Notice for Invitation to Bid.

Posted Date: 2019-05-20

Notice for Invitation to Bid. Please Click Here to Download >.  

[ more ]

Notice about Labour Supply License Published in Gorkha Patra Daily on date 2076/1/16.

Posted Date: 2019-04-29

  Notice about Labour Supply License Published in Gorkha Patra Daily on date 2076/1/16. Please Click Here to Download.

[ more ]

Notice about Labour Supply License.

Posted Date: 2019-04-29

Notice about Labour Supply License. Please Click Here to Download.  

[ more ]

Required Documents for Work Permit

Posted Date: 2019-04-23

Required Documents for Work Permit Click Here to Download

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्

Posted Date: 2019-03-17

श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक...

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted Date: 2019-01-30

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।...

[ more ]

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र

Posted Date: 2019-01-21

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र डाउनलोड...

[ more ]

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति ( शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निवेदन दिने बारे सूचना

Posted Date: 2018-12-03

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति ( शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निवेदन दिने बारे सूचना   Please...

[ more ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र

Posted Date: 2018-11-28

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र डाउनलोड गर्नका लागी तहाँ क्लीक गर्नुहोस...

[ more ]

श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत पत्र लिने सम्वन्धी सूचना ।

Posted Date: 2018-11-28

श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत पत्र लिने सम्वन्धी सूचना डाउलोड गर्नका लागी यहाँ क्लीक...

[ more ]

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा बैङ्क खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानिको व्यवस्

Posted Date: 2018-11-14

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत...

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची

Posted Date: 2018-11-14

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची  to Download Please click...

[ more ]

Notice in Nepal Gazette for minimum remuneration/wage of the worker/employees

Posted Date: 2018-11-14

Notice in Nepal Gazette for minimum remuneration/wage of the worker/employees  to Download click here

[ more ]

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम श्रम इजाजत लिदा मन्त्रालयको रोजगार पोर्टलमा समेत विज्ञापन राख्नुपर्ने सम्वन्धी सूचना ।

Posted Date: 2018-07-17

User Manual for Employers registration in Job Portal  Click Here to download

[ more ]

Notice for changed interviewed schedule for Non-Nepalese Workers.

Posted Date: 2017-06-06

Notice for changed interviewed schedule for Non-Nepalese Workers. Click here to download.

[ more ]

Non-Nepalese Employee Monitoring Committee

Posted Date: 2014-04-28

2068.03.30 Non-Nepalese Employee Monitoring Committee:  Click here for - Non-Nepalese Employees' Data    

[ more ]

Work Permit Notice For Foreign Workers !!

Posted Date: 2014-04-22

गैरनेपाली नागरिकहरुको श्रम स्वीकृती व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७० स्वीकृत...

[ more ]