√ English | नेपाली
HIGHLIGHT

Ram Prasad Bhattarai

Director General
Video Clip
Home » News/Notice & Events

News/Notice & Events

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति ( शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निवेदन दिने बारे सूचना

Posted Date: 2018-12-03

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति ( शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निवेदन दिने बारे सूचना   Please...

[ more ]

Required Document for Non Nepalese worker's Work Permit.

Posted Date: 2018-11-29

Required Document for Non Nepalese worker's Work Permit.

[ more ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र

Posted Date: 2018-11-28

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र डाउनलोड गर्नका लागी तहाँ क्लीक गर्नुहोस...

[ more ]

श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत पत्र लिने सम्वन्धी सूचना ।

Posted Date: 2018-11-28

श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत पत्र लिने सम्वन्धी सूचना डाउलोड गर्नका लागी यहाँ क्लीक...

[ more ]

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा बैङ्क खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानिको व्यवस्

Posted Date: 2018-11-14

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत...

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची

Posted Date: 2018-11-14

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची  to Download Please click...

[ more ]

Notice in Nepal Gazette for minimum remuneration/wage of the worker/employees

Posted Date: 2018-11-14

Notice in Nepal Gazette for minimum remuneration/wage of the worker/employees  to Download click here

[ more ]

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम श्रम इजाजत लिदा मन्त्रालयको रोजगार पोर्टलमा समेत विज्ञापन राख्नुपर्ने सम्वन्धी सूचना ।

Posted Date: 2018-07-17

User Manual for Employers registration in Job Portal  Click Here to download

[ more ]

Notice for changed interviewed schedule for Non-Nepalese Workers.

Posted Date: 2017-06-06

Notice for changed interviewed schedule for Non-Nepalese Workers. Click here to download.

[ more ]

Non-Nepalese Employee Monitoring Committee

Posted Date: 2014-04-28

2068.03.30 Non-Nepalese Employee Monitoring Committee:  Click here for - Non-Nepalese Employees' Data    

[ more ]

Work Permit Notice For Foreign Workers !!

Posted Date: 2014-04-22

गैरनेपाली नागरिकहरुको श्रम स्वीकृती व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७० स्वीकृत...

[ more ]