√ English | नेपाली
HIGHLIGHT
Bhuwan Prashad Acharya
Director General
Video Clip
Home » News/Notice & Events

News/Notice & Events

विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी पुनः सूचना ।

Posted Date: 2017-03-15

सूवना र आवेदन फाराम डाउनलोड (Download)  गर्नकालगी यहाँ  किलिक (click)  गर्नुहोस ।   ...

[ more ]

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक सम्वन्धि सूचना ।

Posted Date: 2017-02-07

Please Kindly visit Nepali section. Thank you

[ more ]

Suchikrit Notice of 2073/074

Posted Date: 2016-10-02

Suchikrit Suchi for Finencial Year 2073/074.Click here to download List

[ more ]

Work Permit Law for Non-Nepalese Workers.

Posted Date: 2016-06-21

 To Download Work Permit Law for Non-Nepalese Workers Click Here .

[ more ]

Suchikrit Notice

Posted Date: 2015-09-22

Suchikrit Suchi for Finencial Year 2072/72. Click here to download List

[ more ]

Non-Nepalese Employee Monitoring Committee

Posted Date: 2014-04-28

2068.03.30 Non-Nepalese Employee Monitoring Committee:  Click here for - Non-Nepalese Employees' Data    

[ more ]

Work Permit Notice For Foreign Workers !!

Posted Date: 2014-04-22

गैरनेपाली नागरिकहरुको श्रम स्वीकृती व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७० स्वीकृत...

[ more ]