√ English | नेपाली
HIGHLIGHT
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

.

Director General
Video Clip
Home » Staffs Details

Staffs Details

S.No. Name Designation Photos Phone no.
1   Director General   4107206
2   Deputy Director General    
3   Udaya Kumar Gupta Director (Technical)   4107194
4     Uddhav Prashad Rijal Director / Spokeperson   4107124
5  Ganesh Prashad Shrestha  Section Officer   4107117
6    Krishna Hari Neupane Section Officer 4107117
7    Nabin Pokherel Section Officer   4107117
8 Kalpana Khanal Regmi Section Officer   4107117
9 Umesh Sharma Section Officer   4107117
10 Prashant Shah Mechanical Engineer    
11 Sudin Bhuju Shrestha Mechanical Engineer   4107117
12  Uddhav Prashad Pokherel Account Officer   4107120
13 Sakal Dev Ray Computer Officer   4107117
14   Raj Kumar Khadka Computer Engineer 4107117
15 Raju Upreti Na.Su.   4107117
16   Kailash Mani Niraula Na.Su.   4107117
17 Tank Prashad Subadi Na.Su.   4107117
18   Ramji Pokharel Na.Su.   4107117
19 Giri Prasad Rijal Na.Su.   4107117
20 Mohan Ganwali Computer Operator 4107117
21 Uday Kumar Mahato  Health Assistant 4107117
22 Bishnu Sigdel Accountant   4107117
23 Deepak Bista   Kharidar 4107120
24    Ramhari Nepal Light Driver   4107117
25 harka Bahadur Ayer Light Driver    
26    Samanta Niraula Office Helper    
27    Sunita Subadi Office Helper    
28    Mina Thapa Office Helper    
29    Subash Darji Office Helper