√ English | नेपाली
HIGHLIGHT
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

.

Director General
Video Clip
Home » Labour Market Info. System

Labour Market Info. System

The establishment of Labor Management Information System (LMIS) and Employment Service Center (ESC) attempted through DOL has been delayed. However, three ESCs, at Labour Office Dhangadhi, Kathmandu and Biratnagar, have been established to carry out the Labour management information functions under DOL. DOL has now been split into two departments and the task of establishing LMIS and ESCs has been moved to this new Department of Labour (DOL).

Besides these three ESCs, DOL has established 14 Employment Information Centers (EICs), one in each zone, as follows.

1. Labour Office Mechi, Jhapa

2. labour Office Koshi, Biratnagar

3. Labour Office Janakpur

4. Labour Office Hetauda

5. Labour Office Kathmandu

6. Labour Office Pokhara

7. Labour Office Butwal

8. Labour Office Nepalganj

9. Labour Office Dhangadhi

10. Vocational and Skill Development Training Centre, Parbat

11. Vocational and Skill Development Training Centre, Dang

12. Vocational and Skill Development Training Centre

13. Employment Information Centre, Gaighat, Udayapur

14. Employment Information Centre, Jumla