√ English | नेपाली
HIGHLIGHT

Sanat K.C.

Director General

Phone :  

Video Clip
Home » News/Notice & Events

News/Notice & Events

Notice about Labour Audit

Posted Date: 2020-03-20

Notice about Labour Audit. Please click here to download notice  

[ more ]

वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

Posted Date: 2020-03-04

वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना । Please Click Here to download notice.   ...

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी सूचना |

Posted Date: 2020-01-05

श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी सूचना डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ...

[ more ]

Notice about Vehicle Purchase for Labour and Employment office Pokhara.

Posted Date: 2019-11-26

Notice about Vehicle Purchase. Please Click Here to Downolad Notice.  

[ more ]

Notice about Vehicle Purchase for Labour and Employment office Dhangadhi.

Posted Date: 2019-11-14

Notice about Vehicle Purchase. Please Click Here to Downolad Notice.  

[ more ]

Notice about Vehicle Purchase for Labour and Employment office Surkhet.

Posted Date: 2019-11-12

Notice about Vehicle Purchase. Please Click Here to Downolad Notice.  

[ more ]

Notice about Vehicle Purchase for Labour and Employment office Nepalgunj.

Posted Date: 2019-11-12

Notice about Vehicle Purchase. Please Click Here to Downolad Notice.  

[ more ]

Notice about Vehicle Purchase.

Posted Date: 2019-11-10

Notice about Vehicle Purchase. Please Click Here to Downolad Notice.  

[ more ]

Notice about Vehicle Purchase.

Posted Date: 2019-10-31

Notice about Vehicle Purchase. Please Click Here to Downolad Notice.  

[ more ]

Notice about Vehicle Purchase.

Posted Date: 2019-10-23

Notice about Vehicle Purchase. Please Click Here to Downolad Notice.  

[ more ]

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted Date: 2019-09-16

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका...

[ more ]

Notice About Trade Union Registration and Renewal.

Posted Date: 2019-08-21

Notice About Trade Union Registration and Renewal.  Please Click Here to Download  

[ more ]

Urgent Notice for Labour Supply Companies.

Posted Date: 2019-08-07

Please Click Here to download Notice.  

[ more ]

लिलाम सम्वन्धी सूचना।

Posted Date: 2019-08-04

लिलाम सम्वन्धी सूचना। Please Click Here to Download .

[ more ]

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted Date: 2019-07-25

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका...

[ more ]

श्रमिक आपूर्ति इजाजतपत्र नविकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted Date: 2019-07-19

श्रमिक आपूर्ति इजाजतपत्र नविकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । Please Click Here to Download Notice. ...

[ more ]

श्रम इजाजत दस्तुर जम्मा गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त सूचना

Posted Date: 2019-07-16

श्रम इजाजत दस्तुर जम्मा गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त सूचना डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लीक...

[ more ]

Notice about Application Cancellation of Labour Supply Companies. Please Click Here to Download.

Posted Date: 2019-06-03

Notice about Application Cancellation of Labour Supply Companies. Please Click Here to Download.  

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted Date: 2019-05-22

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना...

[ more ]

Notice about Labour Supply License Published in Gorkha Patra Daily on date 2076/1/16.

Posted Date: 2019-04-29

  Notice about Labour Supply License Published in Gorkha Patra Daily on date 2076/1/16. Please Click Here to Download.

[ more ]

Notice about Labour Supply License.

Posted Date: 2019-04-29

Notice about Labour Supply License. Please Click Here to Download.  

[ more ]

Required Documents for Work Permit

Posted Date: 2019-04-23

Required Documents for Work Permit Click Here to Download

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Posted Date: 2019-01-30

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।...

[ more ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र

Posted Date: 2018-11-28

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र डाउनलोड गर्नका लागी तहाँ क्लीक गर्नुहोस...

[ more ]

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा बैङ्क खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानिको व्यवस्

Posted Date: 2018-11-14

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत...

[ more ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची

Posted Date: 2018-11-14

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची  to Download Please click...

[ more ]

Notice in Nepal Gazette for minimum remuneration/wage of the worker/employees

Posted Date: 2018-11-14

Notice in Nepal Gazette for minimum remuneration/wage of the worker/employees  to Download click here

[ more ]

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम श्रम इजाजत लिदा मन्त्रालयको रोजगार पोर्टलमा समेत विज्ञापन राख्नुपर्ने सम्वन्धी सूचना ।

Posted Date: 2018-07-17

User Manual for Employers registration in Job Portal  Click Here to download

[ more ]

Notice for changed interviewed schedule for Non-Nepalese Workers.

Posted Date: 2017-06-06

Notice for changed interviewed schedule for Non-Nepalese Workers. Click here to download.

[ more ]

Non-Nepalese Employee Monitoring Committee

Posted Date: 2014-04-28

2068.03.30 Non-Nepalese Employee Monitoring Committee:  Click here for - Non-Nepalese Employees' Data    

[ more ]

Work Permit Notice For Foreign Workers !!

Posted Date: 2014-04-22

गैरनेपाली नागरिकहरुको श्रम स्वीकृती व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७० स्वीकृत...

[ more ]