√ English | नेपाली
HIGHLIGHT

Sanat K.C.

Director General

Phone :  

Video Clip
Home » Activities

Activities

श्रम स्वीकृती (Work Permit) सम्बन्धमा श्रम विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना।

Posted Date: 2014-04-26

  गैरनेपाली नागरिकहरुको श्रम स्वीकृती व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७०...

[ more ]