English | √ नेपाली
हाइलाइट

सनत के.सी.

महानिर्देशक

Phone :  

भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » समाचार र सूचना

समाचार र सूचना

श्रम अडिट सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

मिति: 2020-03-20

श्रम अडिट सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । डाउनलोड गर्नकोलागी यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

मिति: 2020-03-04

वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना । सूचना डाउनलोड गर्नको लागि यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी सूचना |

मिति: 2020-01-05

श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी सूचना डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस |


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको लागी सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।

मिति: 2019-11-26

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।  सूचना डाउनलो गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीको लागी सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।

मिति: 2019-11-14

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।  सूचना डाउनलो गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतको लागी सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।

मिति: 2019-11-12

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।  सूचना डाउनलो गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगञ्जको लागी सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।

मिति: 2019-11-12

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।  सूचना डाउनलो गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।

मिति: 2019-11-10

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।  सूचना डाउनलो गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।

मिति: 2019-10-31

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।  सूचना डाउनलो गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।

मिति: 2019-10-23

सवारी साधन खरिद गर्ने समबन्धी सूचना ।  सूचना डाउनलो गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-09-16

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । डाउनलोड गर्नको लागी यँहा क्लीक गर्नुहोस् ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी सूचना ।

मिति: 2019-08-21

ट्रेड यूनियन दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी सूचना । सूचना डाउनलोड गर्नको लागी यँहा क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-08-07

सूचना डाउनलोड गर्नकोलागी यँहा क्लीक गर्नुहोस् ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

लिलाम सम्वन्धी सूचना।

मिति: 2019-08-04

लिलाम सम्वन्धी सूचना। सूचना डाउनलोड गर्नकोलागी यँहा क्लीक गर्नुहोस् ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-07-25

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिने रोजगारदातागरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । सूचना डाउनलोड गर्न यँहा क्लीक गर्नुहोस ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्ति इजाजतपत्र नविकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-07-19

श्रमिक आपूर्ति इजाजतपत्र नविकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सूचना डाउनलोड गर्नकोलागी यँहा क्लिक गर्नुगोस


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम इजाजत दस्तुर जम्मा गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त सूचना

मिति: 2019-07-16

श्रम इजाजत दस्तुर जम्मा गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त सूचना डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लीक गर्नुहाेस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको निबेदन खारेजी सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना I

मिति: 2019-06-03

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको निबेदन खारेजी सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना I   डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस I    


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-05-22

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सूचना डाउनलोड गर्नका लागी यँहा क्लीक गर्नुहोस ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्ति इजाजत सम्बन्धी २०७६।१।१६ गते गोरखा पत्रमा प्रकाशीत अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-04-29

श्रमिक आपूर्ति इजाजत सम्बन्धी २०७६।१।१६ गते गोरखा पत्रमा प्रकाशीत अत्यन्त जरुरी सूचना । डाउन्लोड गर्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्ति इजाजत सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-04-29

श्रमिक आपूर्ति इजाजत सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम इजाजतका लागि आवश्यक कागजातहरु

मिति: 2019-04-23

श्रम इजाजतका लागि  आवश्यक कागजातहरु  डाउनलाेड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।  


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मिति: 2019-01-30

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना । सूचना डाउनलोड  गर्नको लागी याँहा क्लीक गर्नुहोस ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र

मिति: 2018-11-28

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र डाउनलोड गर्नका लागी तहाँ क्लीक गर्नुहोस ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा बैङ्क खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बारे सूचना

मिति: 2018-11-14

नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा बैङ्क खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बारे सूचना डाउनलोड गर्नका लागी यहाँ...


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची

मिति: 2018-11-14

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

नेपाल राजपत्रमा प्रकासीत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्वन्धी सूचना

मिति: 2018-11-14

नेपाल राजपत्रमा प्रकासीत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्वन्धी सूचना डाउनलोड गर्नका लागी तहाँ क्लीक गर्नुहोस ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम श्रम इजाजत लिदा मन्त्रालयको रोजगार पोर्टलमा समेत विज्ञापन राख्नुपर्ने सम्वन्धी सूचना ।

मिति: 2018-07-17

User Manual for Employers registration in Job Portal  डाउनलाेड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

गैर नेपाली कामदारकाे अन्तर्वाता समय तालिका परिवर्तन सम्वन्धी सुचना ।

मिति: 2017-06-06

गैर नेपाली कामदारकाे अन्तर्वाता समय तालिका परिवर्तन सम्वन्धी सुचना । डाउनलाेड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।


[ पुरा पढ्नुहोस ]

फारम डाउनलोड गर्नको लागि

मिति: 2014-04-28

मिति: २०६८।०३।३० गैर नेपाली कर्मचारी/कामदार अनुगमन समिति - गैर नेपाली कर्मचारी/कामदारको विवरण: बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद। चिया बगानका कर्मचारीको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि राजपत्रमा प्रकाशित...


[ पुरा पढ्नुहोस ]

श्रम स्वीकृती (Work Permit) सम्बन्धमा श्रम विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना।

मिति: 2014-04-22

गैरनेपाली नागरिकहरुको श्रम स्वीकृती व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आईसकेको व्यहोरा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गर्राईन्छ। उक्त स्वीकृत मार्गदर्शन यस विभागको वेव साईट www.dol.gov.np उपलब्ध छ।नेपालको...


[ पुरा पढ्नुहोस ]