English | √ नेपाली
हाइलाइट
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

लालमणि ओझा

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » डाउनलोड

डाउनलोड

श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५   डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ ल्कीक गर्नुहोस ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५       डाउनलोड गर्नकालगी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड यूनियन  संघ तथा महासंघ दर्ता / नविकरणको विवरण            डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

विदेशी नागरीकको श्रम स्विकृती लागि दिने निवेदनको ढाचा।             डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

विदेशी नागरीकको श्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचा।              डाउनलाेड गर्नकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।

श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचा।   डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

एक भन्दा बढी गैरनेपाली नागरिक को श्रम इजाजत लिनुपर्ने भएमा श्रम इजाजतको लागि दिने निवेदनको बुँदा नं. ६ यसै ढाँचा अनुसार भर्ने        डाउनलाेड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।