English | √ नेपाली
हाइलाइट
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

लालमणि ओझा

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » मासिक प्रगति विवरण

मासिक प्रगति विवरण

२०७६ सालको मासिक प्रगति विवरण:

बैशाख जैठ असार श्रावण भाद्र

असोज

कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्गुन

चैत्र

२०७५ सालको मासिक प्रगति विवरण:

बैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र

असोज

कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्गुन

चैत्र

२०७४ सालको मासिक प्रगति विवरण:

वबैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र

असोज

कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्गुन  
बैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र

असोज

कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्गुन चैत्र

२०७२ सालको मासिक प्रगति विवरण:

बैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र

असोज

कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्णुण चैत्र
 

२०७१ सालको मासिक प्रगति विवरण:

बैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र

असोज

कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्णुण चैत्र

 

२०७० सालको मासिक प्रगति विवरण:

बैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र असोज
कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्णुण चैत्र

 

२०६९ सालको मासिक प्रगति विवरण:

बैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र असोज
कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्णुण चैत्र

 

२०६८ सालको मासिक प्रगति विवरण:

बैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र असोज
कार्तिक मंसीर पुष माघ फाल्णुण चैत्र