English | √ नेपाली
हाइलाइट
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

लालमणि ओझा

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » बार्षिक / चौमासिक प्रगति विवरण

बार्षिक / चौमासिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७५।७५ को दोस्रो चौमासिक प्रगती विवरणः

आ.व. २०७५।७६ को प्रथम चौमासिक प्रगती विवरणः

आ.व. २०७४।७५ को वार्षिक प्रगती विवरणः

आ.व. २०७४।७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगती विवरणः

आ.ब. २०७४।७५ को प्रथम चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.व. २०७३।७४ को वार्षिक प्रगती विवरणः

आ.ब. २०७३।७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७३।७४ को प्रथम चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७२|७३ को वार्षिक  प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७२|७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७२|७३ को प्रथम चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७१।७२ को वार्षिक प्रगती विवरणः

आ.ब. २०७१|७२ को दोश्रो चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७१|७२ को प्रथम चौमासिक प्रगती  विवरणः

आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६९/०७० को लागि विवरण : (मिति:२०६९।१२।२९)

२०६९/७० महिनासम्मको चौमासिक प्रगति विवरण

२०६९ साल मंसिर देखी फाल्गुण महिनासम्मको चौमासिक प्रगति विवरण  (मिति:२०६९।१२।२९)

२०६९ साल कार्तिक महिनासम्मको चौमासिक प्रगति विवरण

चौमासिक प्रगति विवरण आ.ब. २०६८।०६९ कार्यक्रमको विवरण; बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।