English | √ नेपाली
हाइलाइट
देवराज ढकाल
महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » बार्षिक / चौमासिक प्रगति विवरण

बार्षिक / चौमासिक प्रगति विवरण

आ.व. २०७३।७४ को वार्षिक प्रगती विवरणः

आ.ब. २०७३।७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७३।७४ को प्रथम चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७२|७३ को वार्षिक  प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७२|७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७२|७३ को प्रथम चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७१।७२ को वार्षिक प्रगती विवरणः

आ.ब. २०७१|७२ को दोश्रो चौमासिक प्रगती  विवरणः

आ.ब. २०७१|७२ को प्रथम चौमासिक प्रगती  विवरणः

आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६९/०७० को लागि विवरण : (मिति:२०६९।१२।२९)

२०६९/७० महिनासम्मको चौमासिक प्रगति विवरण

२०६९ साल मंसिर देखी फाल्गुण महिनासम्मको चौमासिक प्रगति विवरण  (मिति:२०६९।१२।२९)

२०६९ साल कार्तिक महिनासम्मको चौमासिक प्रगति विवरण

चौमासिक प्रगति विवरण आ.ब. २०६८।०६९ कार्यक्रमको विवरण; बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।