English | √ नेपाली
हाइलाइट

सनत के.सी.

महानिर्देशक

Phone :  

भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » अन्य

अन्य

श्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)

नेपाल बालश्रम सम्बन्धी श्रम निरीक्षण तालिम सहजकर्ता गाइड ।

श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५   डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ ल्कीक गर्नुहोस ।

गैरनेपाली नागरीकहरुको श्रम स्वीकृति व्यवस्थापन सम्वन्धि मार्ग दर्शन, २०७०       डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

कार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्ड                         डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

विदेशी नागरीकको श्रम स्विकृती लागि दिने निवेदनको ढाचा।             डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

विदेशी नागरीकको श्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचा।              डाउनलाेड गर्नकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।

श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचा।   डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड यूनियन  संघ तथा महासंघ दर्ता / नविकरणको विवरण            डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।