English | √ नेपाली
हाइलाइट

सनत के.सी.

महानिर्देशक

Phone :  

भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » नियमावली

नियमावली

श्रम नियमावली, २०७५                                            डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

श्रम नियमावली, २०५०                                             डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

वालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२   डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०                                   डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

बोनस नियमावली                                                    डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५       डाउनलोड गर्नकालगी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४   डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस।

रोजगार सूचना केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका सहित जानकारीमूलक पुस्तिका डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।