English | √ नेपाली
हाइलाइट

सनत के.सी.

महानिर्देशक

Phone :  

भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र

श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र

१. श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागवाट मंसिर मसान्तसम्म श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजत लिएका र नविकरण भएका कम्पनिहरुको विवरण । डाउनलोड गर्नको लागी यँहा क्लीक गर्नुहोस ।

२. आ.व. २०७५/७६ मा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र लिने कम्पनीहरुको विवरण । डाउनलोड गर्नको लागी यँहा क्लीक गर्नुहोस ।

३. आ.व. २०७५/७६ मा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरु बाट श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र लिने कम्पनीहरुको विवरण । डाउनलोड गर्नको लागी यँहा क्लीक गर्नुहोस ।