English | √ नेपाली
हाइलाइट
देवराज ढकाल
महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » ऐन / नियम

ऐन / नियम

श्रम ऐन, २०७४                                                       डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

श्रम ऐन, २०४८                                                       डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

श्रम नियमावली, २०५०                                             डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९                                             डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०                                  डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२      डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

बोनस ऐन, २०३०                                                     डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

बोनस नियमावली                                                    डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

वालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६             डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

वालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२   डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

रोजगार सूचना केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका सहित जानकारीमूलक पुस्तिका डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।