English | √ नेपाली
हाइलाइट

सनत के.सी.

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप

ऐन

श्रम ऐन, २०७४                                                       डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

श्रम ऐन, २०४८                                                       डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९                                             डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

बोनस ऐन, २०३०                                                     डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

वालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६             डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।