English | √ नेपाली
हाइलाइट

राम प्रसाद भट्टराई

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » नियमितता

नियमितता

 श्रम सम्बन्धी ऐनहरु


 श्रम सम्बन्धी नियमहरु


निर्देशिका  तथा निति

    गैर नेपाली नागरिकहरुको श्रमस्विकृति व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन । (२०७०)
    रोजगार सूचना केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०६९
    आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०६९;      - बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।
    निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको विधान, २०६९
    श्रम तथ रोजगार निति, २०६२;       - बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।
    प्रतिष्ठानस्तरको आधिकारीक ट्रेड यूनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२;    -बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।