English | √ नेपाली
हाइलाइट

सनत के.सी.

महानिर्देशक

Phone :  

भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » विभागको कार्यक्षेत्र

विभागको कार्यक्षेत्र

श्रम विभागको कार्यक्षेत्र मूलतः श्रम प्रशासन नै हो । विभागको नीति निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालभरिमा गरी ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरु रहेका छन् । विभागको कार्यक्षेत्रमा देहायका विषयहरु पर्दछन्;

विभागको कार्य विवरणः

श्रम विभागले प्रचलित ऐन, नियमहरुबाट आफूलाई निर्दिष्ट गरिएको आर्थिक प्रशासनिक तथा नीति निर्देशन सम्बन्धी कार्यसञ्चालनका साथै देहायको श्रम व्यवस्थापन कार्य समेत गरिआएको छः