English | √ नेपाली
हाइलाइट
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

लालमणि ओझा

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » विभागको कार्यक्षेत्र

विभागको कार्यक्षेत्र

श्रम विभागको कार्यक्षेत्र मूलतः श्रम प्रशासन नै हो । विभागको नीति निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालभरिमा गरी १० वटा श्रम कार्यालयहरु रहेका छन् । विभागको कार्यक्षेत्रमा देहायका विषयहरु पर्दछन्;

विभागको कार्य विवरणः

श्रम विभागले प्रचलित ऐन, नियमहरुबाट आफूलाई निर्दिष्ट गरिएको आर्थिक प्रशासनिक तथा नीति निर्देशन सम्बन्धी कार्यसञ्चालनका साथै देहायको श्रम व्यवस्थापन कार्य समेत गरिआएको छः